User Tools

Site Tools


31-t-n-b-nh-cai-l-y-la-gi

Tân Bình là một xã thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Theo điều tra dân số năm 1999, xã có diện tích 14,28 km², dân số 10.931 người,[2] mật độ dân số đạt 765 người/km². Cho tới trước tháng 12 năm 2013, xã thuộc huyện Cai Lậy.

Ngày 26/12/2013, xã Tân Bình (cũ) được chia tách để thành lập phường 1, 2, 3 và xã Tân Bình (mới) với phần diện tích tự nhiên còn lại là 9 km², đều thuộc thị xã Cai Lậy.[1]

31-t-n-b-nh-cai-l-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)