User Tools

Site Tools


31-t-n-b-nh-th-nh-la-gi

Tân Bình Thạnh là một xã thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 11,76 km², dân số năm 1999 là 7.450 người,[1] mật độ dân số đạt 634 người/km².

Xã gồm có 4 ấp là Bình Cách, Nhựt Tân, Tân Mỹ và Song Thạnh. Xã có cầu Bình Cách là nơi giáp ranh giữa Chợ Gạo(Tiền Giang) với Châu Thành(Long An).

31-t-n-b-nh-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)