User Tools

Site Tools


31-t-n-c-vi-t-tr-la-gi

Tân Đức là một xã thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Tân Đức có diện tích 4,54 km², dân số năm 1999 là 2721 người,[1] mật độ dân số đạt 599 người/km².

Trước đây, xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì của tỉnh Hà Tây (cũ). Từ ngày 14 tháng 7 năm 2008, xã được sáp nhập vào thành phố Việt Trì theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ.

31-t-n-c-vi-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)