User Tools

Site Tools


31-t-n-d-n-s-c-s-n-la-gi

Tân Dân là một xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 10,32 km², dân số năm 1999 là 11.586 người,[1] mật độ dân số đạt 1.123 người/km².

Từ năm 1989 đến nay, Tân Dân bao gồm 12 thôn: Xuân Long, Xuân Lễ, Xuân Ấp, Quán Mỹ, Ninh Cầm, Thanh Vân, Điền Quy, Môn Tự, Ninh Nội, An Trung, Ninh Kiều, Tân Ninh.

31-t-n-d-n-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)