User Tools

Site Tools


31-t-n-d-n-vi-t-tr-la-gi

Tân Dân là một phường thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Phường Tân Dân có diện tích 1,34 km², dân số năm 1999 là 5429 người,[1] mật độ dân số đạt 4209 người/km², dân số năm 2015 là 8827 người[3], mật độ dân số đạt 6578 người/km².

31-t-n-d-n-vi-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)