User Tools

Site Tools


31-t-n-giang-th-nh-ph-cao-b-ng-la-gi

Tân Giang là một phường của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Hợp Giang và phường Sông Bằng.
  • Đông giáp phường Sông Bằng và phường Duyệt Trung.
  • Nam giáp xã Lê Chung của huyện Hòa An.
  • Tây giáp xã Hòa Chung.

Phường Tân Giang xưa là xã Tân An của huyện Hòa An

Phường Tân Giang có diện tích 5,46 km², dân số năm 1999 là 6.992 người.[1], mật độ dân cư đạt 1281 người/km².

Phường Tân Giang được chia thành 21 tổ dân phố được đánh số từ 1 đến 21.

Trên địa bàn Tân Giang núi Địa Chất, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và pháo đài Quân sự tỉnh. Quốc lộ 4A chạy qua địa bàn phường.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-t-n-giang-th-nh-ph-cao-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)