User Tools

Site Tools


31-t-n-h-a-bu-n-n-la-gi

Tân Hòa là một xã thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã có diện tích 56,98 km², dân số năm 2001 là 8621 người,[1] mật độ dân số đạt 151 người/km².

So dien thoai chuyen trach tbxh xa tanhoa

31-t-n-h-a-bu-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)