User Tools

Site Tools


31-t-n-h-a-ph-t-n-an-giang-la-gi

Tân Hòa là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam. Phía đông của xã giáp thị trấn Phú Mỹ, phía tây giáp xã Bình Thạnh Đông, phía nam giáp xã Tân Trung và xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và phía bắc giáp xã Phú Hưng. Diện tích tự nhiên là 992,46 ha.[cần dẫn nguồn] Năm 2004 xã được tách ra thành 02 xã Tân Hòa và Tân Trung;
trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 841,12 ha
Chia ra 04 ấp: ấp Mỹ Hóa 2; ấp Mỹ Hóa 3; ấp Hậu Giang 1; ấp Hậu Giang 2;
Dân số: 8,478 người, nam 4,205 và nữ 4,273; lao động trong độ tuổi là 5,266 người
Xã được tỉnh An Giang chọn là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015(trên tổng số 17 xã của Tỉnh) Tính đến cuối 2012, xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí Quốc gia
Riêng so với bộ tiêu chí Tỉnh An Giang, xã đã đạt 11/20 tiêu chí và 45/59 chỉ tiêu

31-t-n-h-a-ph-t-n-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)