User Tools

Site Tools


31-t-n-h-i-th-nh-ph-v-nh-long-la-gi

Tân Hội là một xã thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,25 km², dân số năm 1999 là 8416 người,[1] mật độ dân số đạt 1603 người/km². 5 ấp: Tân An, Tân Bình, Tân Thạnh, Mỹ Phú, Mỹ Thuận

31-t-n-h-i-th-nh-ph-v-nh-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)