User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-b-c-s-n-la-gi

Tân Hương là một xã thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Tân Hương có diện tích 30,53 km², dân số năm 1999 là 1998 người,[1] mật độ dân số đạt 65 người/km².

Xã Tân Hương hiện nay có 7 thôn:[cần dẫn nguồn] 1.Thôn Cầu Hin 2.Thôn Dục Viếu 3.Thôn Dục Pán 4.Thôn Đon Úy 5.Thôn Mỏ Tát 6.Thôn Nam Hương I 7.Thôn Nam Hương II

31-t-n-h-ng-b-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)