User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-b-r-a-la-gi

Tân Hưng là một xã thuộc thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Xã Tân Hưng có diện tích 7,44 km², dân số năm 2005 là 4923 người,[1] mật độ dân số đạt 662 người/km².

Xã được thành lập vào ngày 27 tháng 6 năm 2005, trên cơ sở 744,20 ha diện tích tự nhiên và 4.923 nhân khẩu của phường Phước Hưng (trong đó có 28,53 ha diện tích tự nhiên và 122 nhân khẩu của xã Châu Pha, huyện Tân Thành, 308,50 ha diện tích tự nhiên và 308 nhân khẩu của xã Hoà Long vừa được điều chỉnh về phường Phước Hưng trước đó).

31-t-n-h-ng-b-r-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)