User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-ng-la-gi

Tân Hưng Đông là một xã thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 51,73 km², dân số năm 1999 là 15720 người,[1] mật độ dân số đạt 304 người/km².

  • Nghị quyết [3] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước trở thành huyện của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 138/2003/NĐ-CP[4] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Tân Hưng Đông thuộc huyện Cái Nước.
31-t-n-h-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)