User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-qu-n-7-la-gi

Phường Tân Hưng là một phường thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường Tân Hưng có diện tích 2,2 km², dân số năm 1999 là 16351 người,[1] mật độ dân số đạt 7432 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1997, trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên và 12.020 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây.

31-t-n-h-ng-qu-n-7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)