User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-t-y-la-gi

Tân Hưng Tây là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Xã có diện tích 39,53 km², dân số năm 2004 là 11.426 người,[1] mật độ dân số đạt 289 người/km².

Địa giới hành chính xã Tân Hưng Tây:

 • Phía đông giáp xã Việt Thắng
 • Phía tây giáp xã Tân Hải
 • Phía nam giáp Gạch Chèo
 • Phía bắc giáp xã Phú Thuận, Phú Tân

Địa giới hành chính được chia thành 7 ấp gồm Hưng Hiệp, Tân Phú Thành, Quảng Phú, Thứ Vải A, Thứ Vải B, Kiến Vàng, Cái Bát

Giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các ấp đã được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới với hơn 50 km. Từ trung tâm xã có đường ô tô nối liền tuyến tỉnh lộ 986 từ Cái Nước đến huyện Phú Tân(Lộ cấp 6) với chiều dài 4 km.

 • Xã Tân Hưng Tây thuộc huyện Phú Tân đến ngày 17 tháng 5 năm 1984.[3]
 • Theo Quyết định 275-CP[4] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Minh Hải chia thành hai xã lấy tên là xã Tân Hưng Tây và xã Tân Hải.
 • Xã Tân Hưng Tây thuộc huyện Cái Nước từ ngày 17 tháng 05 năm 1984[3] đến ngày 17 tháng 11 năm 2003.[5]
 • Theo Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 05 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Hưng Tây thuộc huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải.
 • Theo Nghị quyết [6] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải chia tách thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó xã Tân Hưng Tây của huyện Cái Nước thuộc tỉnh Cà Mau.
 • Xã Tân Hưng Tây thuộc huyện Phú Tân từ ngày 17 tháng 11 năm 2003.[5]
 • Theo Nghị định 138/2003/NĐ-CP[5] ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ, xã Tân Hưng Tây của huyện Cái Nước sáp nhập vào huyện Phú Tân.
 • Nghị định 192/2004/NĐ-CP[7] ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ thành lập xã Rạch Chèo thuộc huyện Phú Tân trên cơ sở 4.450 ha diện tích tự nhiên và 9.998 nhân khẩu của xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
31-t-n-h-ng-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)