User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-th-t-n-t-la-gi

Tân Hưng
Phường
Địa lý
Diện tích 14,66 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 9216 người[1]
 Mật độ 629 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 31227[1]

Tân Hưng là một phường thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Tân Hưng có diện tích 14,66 km², dân số năm 1999 là 9216 người,[1] mật độ dân số đạt 629 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 12/NĐ-CP(2008)
31-t-n-h-ng-th-t-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)