User Tools

Site Tools


31-t-n-h-ng-thu-n-la-gi

Tân Hưng Thuận là một phường thuộc Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tân Hưng Thuận được tách ra từ một phần của phường Đông Hưng Thuận năm 2006.

Phường Tân Hưng Thuận có diện tích gần 2 km², dân số năm 2018 là 64.132 người ,[2] mật độ dân số đạt 32.066 người/km².

31-t-n-h-ng-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)