User Tools

Site Tools


31-t-n-h-nh-long-h-la-gi

Tân Hạnh là một xã thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã có diện tích 14,46 km², dân số năm 1999 là 13132 người,[1] mật độ dân số đạt 908 người/km².

31-t-n-h-nh-long-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)