User Tools

Site Tools


31-t-n-h-p-h-ng-h-a-la-gi

Tân Hợp là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Tân Hợp có diện tích 34,51 km², dân số năm 2018 là 6435 người,[1] mật độ dân số đạt 132 người/km².

Xã Tân Hợp thành lập tháng 9/1975 gồm 5 thôn, bản là Tân Xuyên, Lương Lễ, Quyết Tâm, Hòa Thành (thôn) và bản Tà Đủ.

31-t-n-h-p-h-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)