User Tools

Site Tools


31-t-n-h-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi

Tân Hà là một phường của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Phường có vị trí:

  • Đông giáp phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
  • Đông Nam giáp phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
  • Tây giáp xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
  • Nam giáp phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang
  • Bắc giáp xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn và xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Phường Tân Hà được thành lập vào ngày ngày 03 tháng 9 năm 2008 trên cơ sở chia tách xã Ỷ La cũ của thị xã Tuyên Quang thành hai phường Ỷ La mới và Tân Hà, tách nhau bởi quốc lộ 2.[1] Tân Hà giáp với sông Lô ở phía bắc

31-t-n-h-th-nh-ph-tuy-n-quang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)