User Tools

Site Tools


31-t-n-hi-p-a-la-gi

Tân Hiệp A là một xã thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Tân Hiệp A có diện tích 38.01 km², dân số năm 2004 là 13153 người,[1] mật độ dân số đạt 346 người/km².

Xã Tân Hiệp A bao gồm các ấp Kênh 2A, Kênh 3A, Kênh 4A và Kênh 5A với số người theo đạo Thiên Chúa giáo chiếm đa số.

31-t-n-hi-p-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)