User Tools

Site Tools


31-t-n-k-t-k-la-gi

Tân Kỳ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Tân Kỳ có diện tích 7,14 km², dân số năm 1999 là 7946 người,[1] mật độ dân số đạt 1113 người/km².

Tân Kỳ là một tên xã từ sau Cách mạng tháng Tám khi sáp nhập 2 xã lúc đó là: xã Ngọc Lâm (có 3 thôn: thôn Thượng Lang, thôn Ngọc Lâm, thôn Quỳnh Côi) và xã Nghi Khê.[2]

Tâm linh, di tích:

Ngoài các ngôi đình cổ ở Ngọc Lâm, Quỳnh Côi và Nghi Nghê. Ngày 16/10 năm Đinh Dậu (2017), Thượng Lang đã khôi phục được ngôi đình trền nền đất cổ.

31-t-n-k-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)