User Tools

Site Tools


31-t-n-kh-nh-ng-la-gi

Tân Khánh Đông là một xã thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Xã có diện tích 21,88 km², dân số năm 1999 là 14837 người,[1] mật độ dân số đạt 678 người/km².

Xã Tân Khánh Đông tiếp giáp với xã Tân Khánh Trung của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, gồm 7 ấp là: Đông Huề, Đông Quới, Đông Khánh, Đông Giang, Khánh Nhơn, Khánh Nghĩa, Khánh Hòa. Có đường tỉnh 848 chạy ngang, con đường huyết mạch nối TX Sa Đéc và TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Là một xã còn nghèo, kinh tế chủ yếu là trồng lúa và cây ăn trái. Nhờ nằm trong chương trình phát triển xã nông thôn mới nên bộ mặt nông thôn đã từng bước thay đồi, đường sá được mở rộng, thu hút đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của xã, nâng cao thu nhập cho người dân.[cần dẫn nguồn]

Ngày 14/10/2013, Chính phủ ban hành nghị quyết 113/NQ-CP thành lập thành phố Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở thị xã Sa Đéc cũ.

31-t-n-kh-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)