User Tools

Site Tools


31-t-n-kh-nh-v-b-n-la-gi

Tân Khánh là một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,61 km², dân số năm 1999 là 6.232 người,[1] mật độ dân số đạt 648 người/km².

Xã gồm 9 thôn: Phú Thôn, Bàn Kết, Nhị Thôn, Hạ Xá, Thọ Trường, Trại Dầu, Việt An, Đống Lương, Phong Cốc.

Thôn Phú Thôn gồm có các xóm như Xóm Trại, Xóm Đình, Xóm Cầu...

Thôn Việt An gồm các xóm: Xóm Trên, Xóm Giữa, Xóm Ngoài, Xóm Bờ Sông.

31-t-n-kh-nh-v-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)