User Tools

Site Tools


31-t-n-khai-la-gi

Tân Khai là một thị trấn thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Khai:

  • Phía đông giáp xã Tân Quan và xã Phước An
  • Phía tây giáp xã Đồng Nơ
  • Phía nam giáp xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
  • Phía bắc giáp xã Thanh Bình và xã Minh Đức.[2]

Thị trấn có diện tích 42,79 km², dân số năm 2018 là15.269 người.

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản trên cơ sở toàn bộ 4.281,26ha diện tích tự nhiên và 12.023 nhân khẩu của xã Tân Khai.

31-t-n-khai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)