User Tools

Site Tools


31-t-n-ki-ng-la-gi

Tân Kiểng là một phường thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường Tân Kiểng có diện tích 0,97 km², dân số năm 1999 là 15439 người,[1] mật độ dân số đạt 15916 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1997, trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên và 3.790 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên và 5.683 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên và 2.373 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.

31-t-n-ki-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)