User Tools

Site Tools


31-t-n-kim-c-n-giu-c-la-gi

Tân Kim là một xã thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. Xã Tân Kim gồm: 7 ấp (ấp Long Phú, ấp Tân Xuân, ấp Tân Phước, ấp Kim Định, ấp Kim Điền, ấp Trị Yên, ấp Thanh Hà), diện tích: 14,541 km², dân số: 11.887 người.[1]

Xã Tân Kim nằm ở phía Bắc huyện Cần Giuộc[2]:

  • Phía Đông giáp xã Long Hậu và xã Phước Lại.
  • Phía Nam giáp xã Trường Bình và thị trấn Cần Giuộc
  • Phía Tây giáp xã Mỹ Lộc
  • Phía Bắc giáp xã Quy Đức và xã Đa Phước huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

31-t-n-kim-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)