User Tools

Site Tools


31-t-n-l-i-th-nh-la-gi

Tân Lợi Thạnh là một xã thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Tân Lợi Thạnh có diện tích 12,14 km², dân số năm 1999 là 7111 người,[1] mật độ dân số đạt 586 người/km².

Đây là quê của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Võ Thành Hạo.

31-t-n-l-i-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)