User Tools

Site Tools


31-t-n-l-p-b-c-t-n-uy-n-la-gi

Tân Lập là một xã thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xã Tân Lập có diện tích 27,72 km², dân số năm 2012 là 2738 người, 674 hộ[1] mật độ dân số đạt 99 người/km².

Kinh tế: Nông nghiệp (chủ yếu là trồng cao su) chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế của xã. Công nghiệp: khai khoáng với diện tích mỏ cao lanh khoảng 50ha, có một vài xí nghiệp trên trú đóng trên địa bàn xã. Thương mại dịch vụ kém phát triển do dân cư còn thưa thớt.

  1. ^ a ă â b UBND xã Tân Lập
31-t-n-l-p-b-c-t-n-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)