User Tools

Site Tools


31-t-n-l-p-kr-ng-b-k-la-gi

Tân Lập
Địa lý
Diện tích 18,27 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 4126 người[1]
 Mật độ 226 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Đăk Lăk
Huyện Krông Búk
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 24317[1]

Tân Lập là một xã thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã có diện tích 18,27 km², dân số năm 1999 là 4126 người,[1] mật độ dân số đạt 226 người/km².

Nguyên trước đây là xã Ea Đê, thuộc huyện Krông Búk.

Từ ngày 23-12-2008, 1.336,9 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhân khẩu của xã Ea Đê được chuyển về thị xã Buôn Hồ mới thành lập để quản lý, đồng thời:
Thành lập phường Đạt Hiếu thuộc thị xã Buôn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 1.048 ha diện tích tự nhiên và 7.109 của xã Ea Đê (phần diện tích và nhân khẩu của xã Ea Đê điều chỉnh để thành lập thị xã Buôn Hồ).
Chuyển 288,9 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Đê (phần diện tích còn lại của xã Ea Đê điều chỉnh để thành lập thị xã Buôn Hồ) vào phường An Bình quản lý.

Phần còn lại của xã Ea Đê thuộc địa giới hành chính của huyện Krông Búk và được đổi tên thành xã Tân Lập.

31-t-n-l-p-kr-ng-b-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)