User Tools

Site Tools


31-t-n-li-u-la-gi

Tân Liễu là một xã thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Tân Liễu có diện tích 8,99 km², dân số năm 1999 là 5056 người,[1] mật độ dân số đạt 562 người/km².


Chủ tịch ủy ban nhân dân: Nguyễn Văn Tuyến Bí thư Đảng ủy: Thân Văn Cán

31-t-n-li-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)