User Tools

Site Tools


31-t-n-long-ph-ng-hi-p-la-gi

Tân Long là một xã thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 21,72 km², dân số năm 1999 là 13.642 người,[1] mật độ dân số đạt 628 người/km².

Địa bàn xã tiếp giáp với: Xã Long Thạnh, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp̃(H.Phụng Hiệp), xã Đông Phước (H.Châu Thành), xã Hiệp Lợi, Đại Thành (TX.Ngã Bảy)

Đơn vị hành chính

 1. Thạnh Lợi A1
 2. Thạnh Lợi A2
 3. Thạnh Lợi B
 4. Thạnh Lợi C
 5. Phụng Sơn
 6. Phụng Sơn A
 7. Phụng Sơn B
 8. Long Phụng

Xã Tân Long có 6 trường thuộc các cấp học:

 1. Trường MG Tân Long:Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1
 2. Trường TH Tân Long 1: ấp Thạnh Lợi A1
 3. Trường TH Tân Long 2: ấp Phụng Sơn (Điểm A), Ấp Long Phụng(điểm B)
 4. Trường TH Tân Long 3: ấp Phụng Sơn A
 5. Trường THCS Tân Long: Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1
 6. Trường THPT Tân Long:Tỉnh lộ 925B, ấp Thạnh Lợi A1

8/8 ấp đều đạt chuẩn văn hóa.

Xã đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị để đạt mục tiêu xã văn hóa và xứng tầm thị trấn tương lai.

Hiện xã đã triển khai khu dân cư thương mại chợ Cầu Trắng, cùng với dự án nâng cấp mở rộng QL1A sẽ mở ra những thuận lợi để xã phát triển trong tương lai. Xã tiếp tục củng cố, xây dựng các tiêu chí văn hóa và xã nông thôn mới.

31-t-n-long-ph-ng-hi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)