User Tools

Site Tools


31-t-n-m-ba-tri-la-gi

Tân Mỹ là một xã thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Tân Mỹ có diện tích 12,36 km², dân số năm 2000 là 4368 người,[1] mật độ dân số đạt 353 người/km².

31-t-n-m-ba-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)