User Tools

Site Tools


31-t-n-mai-bi-n-h-a-la-gi

Tân Mai là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường Tân Mai thuộc thành phố Biên Hòa Tiếp giáp với các phường Phía Tây giáp phường Thống Nhất

Phía bắc giáp phường Tân Tiến

Phía Đông giáp phường Tân Hiệp

Phía Nam giáp phường Tam Hiệp và xã Hiệp Hòa

Cơ cấu dân cư của phường tương đối đồng nhất với đa số là dân tôc Kinh, chỉ có 7 hộ người Hoa và không có dân tộc thiểu số ít người. Số dân của phường có nguồn gốc quê hương từ Miền Bắc và số đồng bào có đạo là 85% (Công giáo: 81%; Phật giáo và các tôn giáo khác: 4%).

Phường Tân Mai được chia thành 6 khu phố:

Khu phố 1: chia ra 19 tổ nhân dân

Khu phố 2: chia ra 21 tổ nhân dân

Khu phố 3: chia ra 14 tổ nhân dân.

Khu phố 4: chia ra 18 tổ nhân dân

Khu phố 5: chia ra 09 tổ nhân dân

Khu phố 6: chia ra 13 tổ nhân dân

31-t-n-mai-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)