User Tools

Site Tools


31-t-n-minh-h-m-t-n-la-gi

Tân Minh là một thị trấn thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thị trấn Tân Minh là một đô thị phía nam của Huyện Hàm Tân. Thị trấn là cửa ngõ quan trọng của khu vực kinh tế phía nam huyện. Thị trấn đang cố gắng nổ lực hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị để nâng cấp lên đô thị loại IV vào năm 2020.

Thị trấn Tân Minh có diện tích 7 km², dân số năm 2009 là 11.245 người,[1] mật độ dân số đạt 1.606 người/km².

31-t-n-minh-h-m-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)