User Tools

Site Tools


31-t-n-minh-s-c-s-n-la-gi

Tân Minh là một xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 12,54 km², dân số năm 1999 là 13.257 người,[1] mật độ dân số đạt 1.057 người/km².

Bao gồm 5 thôn và 1 khu hành chính: Xuân Dục, Vệ Sơn Đoài, Vệ Sơn Đông, Đan Tảo, Xuân Đồng và khu 418 (thuộc xí nghiệp đường sắt)

Xuân Đồng chứ không phải Sơn Đồng

31-t-n-minh-s-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)