User Tools

Site Tools


31-t-n-ng-tr-n-y-n-la-gi

Tân Đồng là một xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Xã có diện tích 27,39 km², dân số năm 1999 là 3.219 người,[1] mật độ dân số đạt 118 người/km².

Do Ông Phạm Văn Dũng sáng lập,ngày nay ông đang đi bôn ba khắp nơi để về hỗ trợ quê hương phát triển

31-t-n-ng-tr-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)