User Tools

Site Tools


31-t-n-ngh-a-h-m-t-n-la-gi

Tân Nghĩa là một thị trấn thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thị trấn Tân Nghĩa có diện tích 55,2 km², dân số năm 2007 là 12679 người,[1] mật độ dân số đạt 230 người/km².

Ngã ba Tân Nghĩa huyện Hàm Tân, lối rẽ đi La Gi
31-t-n-ngh-a-h-m-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)