User Tools

Site Tools


31-t-n-ph-c-h-ng-la-gi

Tân Phước Hưng là một xã thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 42,68 km², dân số năm 2005 là 19.925 người,[3] mật độ dân số đạt 348 người/km².

Tháng 7 năm 2005, 220 ha diện tích tự nhiên và 1.170 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng được tách ra để chuyển về các phường Lái Hiếu, Hiệp Thành của thị xã Tân Hiệp mới thành lập (nay là thị xã Ngã Bảy).

Tháng 1 năm 2011, 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng được tách ra để thành lập thị trấn Búng Tàu. Sau khi chia tách xã Tân Phước Hưng còn lại 4.268,44 ha diện tích tự nhiên và 12.755 người.

31-t-n-ph-c-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)