User Tools

Site Tools


31-t-n-ph-ch-u-th-nh-an-giang-la-gi

Tân Phú là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã Tân Phú có diện tích 24,85 km², dân số năm 1999 là 3586 người,[1] mật độ dân số đạt 144 người/km².

  • Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang, tách ấp Tân Phú của xã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Tân Phú.
  • Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Tân Phú thuộc huyện Châu Thành
31-t-n-ph-ch-u-th-nh-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)