User Tools

Site Tools


31-t-n-phong-gi-rai-la-gi

Tân Phong là một xã thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Tân Phong có diện tích 62,95 km², dân số năm 1999 là 20725 người,[1] mật độ dân số đạt 329 người/km².

  • Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
  • Ngày 11/12/2017, Sở Xây dựng có văn bản số 1349/SXD-QHKT về việc góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

1. Để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa (nâng cấp từ xã lên phường), đảm bảo yêu cầu về quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng các công trình và nhà ở theo quy định, Sở Xây dựng thống nhất việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với khu vực này. Cần lưu ý, do quy hoạch chung thị xã Giá Rai hiện nay chưa được điều chỉnh, bổ sung mở rộng (chỉ có quy hoạch chung đô thị Hộ Phòng – Giá Rai) nên cần nghiên cứu giải pháp kết nối hạ tầng với khu trung tâm thị xã cho phù hợp.

2. Về nội dung hồ sơ:

- Về hồ sơ thành phần bản vẽ: Đảm bảo thể hiện đầy đủ các thành phần bản vẽ, các ký hiệu bản vẽ, khung tên, quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng:

- Về nội dung thuyết minh: Thực hiện đầy đủ theo 06 nội dung cơ bản quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng. Qua đối chiếu Sở Xây dựng đề nghị sửa chữa, bổ sung một số nội dung:

+ Bổ sung phần quy hoạch các khu chức năng, trong đó có đề xuất các thông số quy hoạch cụ thể như: Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi, chiều cao công trình, cao độ xây dựng, … cho từng lô phố.

+ Bổ sung các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch.

+ Bổ sung các mốc tọa độ quốc gia tại ranh quy hoạch để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Làm rõ về nội dung cao độ nền xây dựng HXD = 2,73 (hệ cao độ Hòn Dấu): Đây là cao độ san nền, cao độ nền sân hoàn thiện hay cao độ nền tầng trệt? Cần đối chiếu với số liệu thủy văn và nền đường Quốc lộ 1A hiện hữu để có đề xuất cao độ cho phù hợp.

+ Bổ sung phần quy hoạch cây xanh.

+ Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

+ Bổ sung nội dung phần đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Chưa lập kèm theo đồ án. Đề nghị bổ sung theo quy định.

3. Các vấn đề khác: Để đảm bảo chất lượng của đồ án, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, o đơn vị tư vấn lưu ý:

- Tôn trọng hiện trạng các khu dân cư đã ổn định, quy hoạch theo hướng cải tạo và chỉnh trang, hạn chế việc bồi hoàn giải tỏa, đảm bảo tính khả thi cho đồ án và tránh tình trạng quy hoạch treo.

- Để tránh chồng chéo, cần rà soát và cập nhật thêm các quy hoạch ngành (Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương,…) có liên quan.

Xã Tân Phong:

Xã Tân Phong gồm 10 Ấp:

1. Ấp 1.

2. Ấp 2.

3. Ấp 3.

4. Ấp 3B.

5. Ấp 10.

6. Ấp 10A.

7. Ấp 10B.

8. Ấp Khúc Tréo A.

9. Ấp Khúc Tréo B.

10. Ấp Nhàn Dân A.

11. Ấp Nhàn Dân B.

31-t-n-phong-gi-rai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)