User Tools

Site Tools


31-t-n-phong-qu-n-7-la-gi

Phường Tân Phong là một phường thuộc quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường Tân Phong có diện tích 4,3 km², dân số năm 1999 là 3216 người,[1] mật độ dân số đạt 748 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1997, trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên và 4.044 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên và 680 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên và 33 nhân khẩu của xã Phú Mỹ.

31-t-n-phong-qu-n-7-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)