User Tools

Site Tools


31-t-n-phong-v-th-la-gi

Chủ tịch xã: ông Nguyễn Xuân Trường Sinh năm: 1965

Tân Phong là một xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,1 km², dân số năm 1999 là 7876 người,[1] mật độ dân số đạt 1109 người/km².

31-t-n-phong-v-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)