User Tools

Site Tools


31-t-n-qu-i-b-nh-t-n-la-gi

Tân Quới là một xã huyện lỵ của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 9,09 km², dân số năm 2013 là 10224 người,[1] mật độ dân số đạt 1125 người/km².

31-t-n-qu-i-b-nh-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)