User Tools

Site Tools


31-t-n-s-n-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi

Tân Sơn
Địa lý
Diện tích 62,72 km²
Dân số  
 Tổng cộng 1.276 người
 Mật độ 20,3 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Mã hành chính 02089[1]

Tân Sơn là một xã của Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Tân Sơn có diện tích 62,72 km², dân số khoảng 1.276 người, mật độ dân số đạt 20,3 người/km².[2] Tân Sơn có tuyến quốc lộ 3B chạy qua phần phía bắc. Một số phụ lưu tả ngạn của sông Cầu chảy trên địa bàn xã Tân Sơn như: nậm Đất, Bản Lù, khuổi Cuông, Mỏ Khang và khuổi Đeng

Xã Tân Sơn được chia thành các xóm bản: Khuổi Đeng 1, Khuổi Đeng 2, Nà Khu, Lù, Nặm Dất, Phja Rả.

31-t-n-s-n-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)