User Tools

Site Tools


31-t-n-t-c-la-gi

Tân Túc là thị trấn huyện lị của huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thị trấn Tân Túc có diện tích 8,56 km², dân số năm 2018 là 48.163 người,[1] mật độ dân số đạt 5627 người/km².

Thị trấn được thành lập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, vào ngày 5 tháng 11 năm 2003, cùng lúc với việc tách một phần huyện Bình Chánh để lập quận Bình Tân.[1] Trước đó, huyện lị của huyện Bình Chánh đặt tại thị trấn An Lạc.

  1. ^ a ă â b Nghị định 130/2003/NĐ-CP về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
31-t-n-t-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)