User Tools

Site Tools


31-t-n-th-ch-la-gi

Tân Thạch là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Tân Thạch có diện tích 9,32 km², dân số năm 1999 là 12401 người,[1] mật độ dân số đạt 1331 người/km².

Trên địa bàn xã có một số di tích và cảnh quan đẹp, đáng chú có:

  • Đình Tân Thạch được khởi dựng từ năm 1841, và đã được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2001.
  • Cồn Phụng nằm trên sông Tiền. Trên cồn có khu di tích Đạo Dừa (Nguyễn Thành Nam) rộng khoảng 1.500 m². Ngoài ra, trên cồn còn có nhiều cơ sở sản xuất kẹo dừa, sản xuất đồ lưu niệm từ cây, vỏ trái dừa và nhiều vườn cây ăn trái…
31-t-n-th-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)