User Tools

Site Tools


31-t-n-th-ng-qu-nh-l-u-la-gi

Tân Thắng là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 70,18 km², dân số năm 2002 là 3019 người,[1] mật độ dân số đạt 43 người/km². Địa giới hành chính xã Đông giáp các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang; Tâygiáp huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Quỳnh Thắng; Bắc giáp tỉnh Thanh Hóa.

31-t-n-th-ng-qu-nh-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)