User Tools

Site Tools


31-t-n-th-nh-b-c-t-n-uy-n-la-gi

Tân Thành là một thị trấn thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thị trấn Tân Thành nằm ở trung tâm của huyện Bắc Tân Uyên.

Địa giới hành chính thị trấn Tân Thành:

Thị trấn Tân Thành có diện tích 26,8821 km², dân số năm 2018 là 8.568 người.

Xã Tân Thành được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1979, khi đó thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Sông Bé.

Ngày 4 tháng 12 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 271-HĐBT hợp nhất 2 xã Tân Lợi và Tân Thành thành một xã lấy tên là xã Tân Thành.

Ngày 17 tháng 11 năm 2004, điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Tân Thành để thành lập xã Đất Cuốc.

Ngày 29 tháng 12 năm 2013, huyện Tân Uyên được chia tách thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên, xã Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên và là huyện lỵ huyện này.

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH14, chuyển xã Tân Thành thành thị trấn Tân Thành - thị trấn huyện lỵ huyện Bắc Tân Uyên.

31-t-n-th-nh-b-c-t-n-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)