User Tools

Site Tools


31-t-n-th-nh-cao-l-c-la-gi

Tân Thành là một xã thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Tân Thành có diện tích 3.937.86 ha, dân số năm 2016 là 3663 người,[1] , có ba dân tộc sống xen kẽ với nhau (Nùng, Tày, Kinh), Nùng chiếm 80%, Tày chiếm 17%, Kinh chiếm 3%. Sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông lâm nghiệp.

31-t-n-th-nh-cao-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)