User Tools

Site Tools


31-t-n-th-nh-l-ng-s-n-la-gi

Tân Thành là một xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Tân Thành có diện tích 27,12 km², dân số năm 1999 là 5446 người,[1] mật độ dân số đạt 201 người/km².

Xã hiện tại có 11 xóm là: Chợ Nội, Đồng An, Đồng Thành, Ông Cây, Phượng Sồ, Phương Viên, Suối Sỏi, Mỹ Tân, Tân Thành, Bặc Rặc, Tiên Hội

31-t-n-th-nh-l-ng-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)